Zakres usług konserwacyjnych

A. Centralne ogrzewanie

 1. Usuwanie przecieków na połączeniach kołnierzowych śrubunkach.
 2. Wymiana śrubunków do 1% w ciągu roku
 3. Usuwanie przecieków na złączach grzejnikowych
 4. Wymiana rur do 1 mb w przypadkach awaryjnych pęknięć instalacji c.o
 5. Uszczelnianie dławic zaworów
 6. Likwidacja przecieków z odpowietrzników miejscowych
 7. Naprawa rur wzbiorczych , przelewowych i sygnalizacyjnych ewentualna wymiana do 1 mb
 8. Usuwanie niedogrzewań lokalnych w wyniku zapchania kryzy
 9. Usuwanie niedogrzewań lokalnych powstałych wyniku zapchania zawory lub rur.
 10. Likwidacja zapowietrzeń instalacji
 11. Likwidacja miejscowych rozregulowań instalacji
 12. Korekta regulacji z ewentualną wymianą do 7 kryz
 13. Uzupełnienie wody w instalacji
 14. Uzupełnienie oleju w tulejach termometrycznych
 15. Naprawa termometrów i manometrów

B. Ciepła i zimna woda

 1. Usuwanie nieszczelności zaworów odcinających
 2. Wymiana rur do 1 mb ( nie dotyczy skutków korozji)
 3. Doraźne zabezpieczenie awarii spowodowanych korozją ( założenie cybantu)
 4. Udrażnianie miejscowych zapchań instalacji

C. Kanalizacja

 1. Usuwanie przecieków z połączeń kielichowych
 2. Udrażnianie rur w obrębie budynku
 3. Czyszczenie kratek i wpustów podłogowych w pralniach , suszarniach i innych pomieszczeniach poza mieszkaniami
 4. Naprawa i konserwacja zaworu burzowego
 5. Wymiana uszczelek na zaworach czerpalnych zainstalowanych w pomieszczeniach ogólnego użytku
 6. Uszczelnienie rewizji na pionach

D. Sieć elektryczna

 1. Naprawa i konserwacja instalacji oświetlenia części wspólnej
 2. Naprawa i konserwacja instalacji siły części wspólnej
 3. Naprawa i konserwacja gniazd wtykowych części wspólnej

E. Ogólnobudowlane

 1. Drobne naprawy w części wspólnej – naprawa i konserwacja zamków , samozamykaczy , stolarki okiennej i drzwiowej
 2. Uzupełnianie ubytków w tynkach wewnętrznych ( część wspólna ) , do 5 cm²