Galeria

Budynek mieszkalny przy ul. Bachmacka 2 w Warszawie

Budynek przed remontemBudynek przed remontemBudynek przed remontemBudynek w trakcie remontuBudynek w trakcie remontuBudynek w trakcie remontuBudynek w trakcie remontuBudynek po remoncieBudynek po remoncieBudynek po remoncieBudynek po remoncieBudynek po remoncieBudynek po remoncieBudynek po remoncieBudynek po remoncieBudynek w trakcie remontu