Galeria

Budynek Szkoły Podstawowej nr 76 przy ul. Poezji 5 w Warszawie

Budynek przed remontemBudynek przed remontemBudynek przed remontemBudynek w trakcie remontuBudynek w trakcie remontuBudynek w trakcie remontuBudynek w trakcie remontuBudynek po remoncieBudynek po remoncieBudynek po remoncieBudynek po remoncieBudynek po remoncie